§ 1. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Aby złożyć zamówienie należy za pomocą naszej wyszukiwarki dokonać wyboru właściwych opon.

2. Należy poprawnie wypełnić formularz tj. podać swoje lub firmy dane, które będą na wystawionej fakturze.

3. Zamówienia można dokonać również telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Po złożeniu zamówienia proszę oczekiwać na telefon lub e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia i uzgadniający szczegóły transakcji. Kontakt powinien nastąpić od 48 do 72 godzin od daty złożenia zamówienia, za wyjątkiem weekendów.

UWAGA! Automatyczne przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z jego potwierdzeniem do realizacji!

5. Ostateczne potwierdzenie dostępności opon następuje w momencie telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu.

6. Dostarczenie przesyłki nastąpi w ustalonym przez sprzedającego i kupującego terminie.

7. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od stanów magazynowych producentów, dlatego może się on wydłużyć, o czym zostaną Państwo poinformowani.

8. Nie wysyłamy towaru za granicę.

9. Katalogi produktów zamieszczone na naszej stronie nie są ofertą w rozumieniu prawa. Stanowią jedynie ofertę producenta na dany sezon, z tego powodu nie jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu pełnej dostępności  produktów znajdujących się w cenniku.

GODZINY DOSTARCZENIA PRZESYŁKI

1. Firma kurierska dostarcza przesyłki w godzinach od 9 do 17.

2. Nie jesteśmy w stanie określić ani zagwarantować konkretnej godziny doręczenia przesyłki. W celu ustalenia godziny dostawy niezbędny jest kontakt z firmą kurierską w dniu dostawy.

W sytuacji, gdy dostarczający przesyłkę kurier nie zastanie Państwa pod wskazanym adresem, pozostawi informację o próbie jej doręczenia w postaci AWIZO. Pierwszego dnia po próbie dostarczenia paczka będzie na Państwa czekać w lokalnym oddziale firmy kurierskiej, skąd będą Państwo mogli odebrać ją osobiście-adres oddziału firmy kurierskiej i wszelkie szczegóły dotyczące przesyłki znajdą Państwo na pozostawionym przez kuriera AWIZO.

SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI

1. Przed dokonaniem zapłaty należy sprawdzić zgodność zamówienia z dostarczonymi oponami.

2. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki lub został uszkodzony mechanicznie prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego i pozostawienia jego kopii u kupującego oraz niezwłocznie poinformować nas o zaistniałej sytuacji w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

UWAGA!!! Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego.

W przypadku odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej i niezwłoczne przekazanie tej informacji konsultantowi prowadzącemu zamówienie.

§ 2. KOSZTY TRANSPORTU

1. O kosztach transportu Kupujący zostaje przez nas poinformowany podczas składania zamówienia.

2. Kupujący, składając zamówienie, zobowiązuje się do poniesienia ewentualnych kosztów związanych z transportem,§ 3. ZWROT I WYMIANA TOWARU

1. Kupujący mający status konsumenta w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271) może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni licząc od dnia odebrania towaru przez konsumenta. 

2. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Cena zapłacona   za towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

3. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

Prosimy o sprawdzanie czy przesyłka jest zgodna z zamówieniem, kompletna i czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub otrzymania przesyłki niekompletnej prosimy sporządzić protokół szkody ! Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznegoUWAGA! Sporządzenie protokołu musi nastąpić w chwili odbioru paczki!!! Sporządzenie protokołu w ciągu kilku dni po doręczeniu powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego!

4. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 4. FORMY PŁATNOŚCI

Należność za zakupione w naszym sklepie produkty można uregulować w następujący sposób:

1. Przekazać kurierowi w momencie odbioru przesyłki. (opłata za pobranie)

2. Uregulować za pomocą kart płatniczych Visa, Master Card za pośrednictwem Przelewy 24. - po zaakceptowaniu transakcji przez kupującego środki są blokowane na jego koncie i pozostają tam do momentu zaakceptowania płatności przez sklep, która następuje w momencie realizacji zamówienia.

3. W formie przedpłaty na nasze konto na podstawie faktury pro-forma:

AMT Marcin Jaćwiąg

ul. Łętowskiego 4/4

Katowice 40-648


 § 5. ZWROT NALEŻNOŚCI ZA ZWRÓCONE PRODUKTY

Przekazanie należności za zwrócone produkty nastąpi w ciągu czternastu dni od daty ich zwrotu do wskazanego przez nas magazynu i potwierdzenia nieuszkodzenia przesyłki.

 

W przypadku dokonania płatności przelewem zwrot zostanie dokonany na rachunek klienta.

Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej zwrot zostanie dokonany na kartę.

§ 6. DOKUMENTY SPRZEDAŻY

1. Dowodem zakupu oraz potwierdzeniem zapłaty (w przypadku płatności kurierowi) jest kopia listu przewozowego doręczona wraz z przesyłką.

2. Paragon lub faktura VAT są wysyłane automatycznie przez Internet na Państwa adres elektroniczny po doręczeniu towaru (prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy podawaniu danych teleadresowych w formularzu zamówienia).

3. Na życzenie Klienta wysyłamy fakturę pocztą.

Podstawa prawna :

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr68, poz. 360) oraz art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług dowód zakupu będzie udostępniony do wydruku lub wysłany pocztą w ciągu siedmiu dni od dnia odbioru przesyłki.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) faktura VAT nie wymaga podpisu oraz stosownie do paragrafu 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów jw., faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej po uprzedniej akceptacji odbiorcy faktury. Kupujący wyraża zgodę podczas składania formularza zamówienia.

§ 7. OCHRONA PRYWATNOŚCI

Powierzone nam Państwa dane osobowe są przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i nie są udostępniane osobom trzecim.

§ 8. REKLAMACJE

1. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jakościowej nabytych towarów jest dowód ich zakupu w sklepie internetowym (paragon lub faktura, kopia listu przewozowego lub numer zamówienia w naszym sklepie).

2. Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu towaru drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Pracownik Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktuje się z Państwem i poinformuje o procedurze reklamacyjnej.

Szczegółowe warunki gwarancji, jakie dają producenci na swoje wyroby, są zamieszczone w warunkach gwarancji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę sklep internetowy zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji opony.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot środków pieniężnych zostanie dokonany na rachunek klienta, a w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie dokonany na kartę.

Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt na swój koszt, pod wskazany przez pracownika adres. W przypadku uznania reklamacji jakościowej sklep internetowy zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów, potwierdzających jej cenę. 

W przypadku, gdy reklamacja jakościowa zostanie oddalona, koszty transportu pokrywa Klient.

 

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody, niedogodności oraz utracone korzyści, powstałe na skutek nieużywania pojazdu w wyniku zasadnej reklamacji.

 

UWAGA: OPONY ZE ŚLADAMI NAPRAW TRACĄ GWARANCJĘ!!!


§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

 

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu

AMT Marcin Jaćwiąg

NIP: 634-238-48-11